February 14, 2011

スペイン食堂、ラガジェガ、リフォームの全貌



















☜photo by MITSUYUKI NAKAJIMA
(visual cafe)